PHÁ DỠ

77 tin rao.

Phá dỡ nhà tại Quận 4, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 4 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 4, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 4 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 5, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 5 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 5, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 5 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 6, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 6 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 6, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 6 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 6 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 7, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 7 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 7, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 7 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 8, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 8 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 8, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 8 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 8 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 9, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 9 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 9, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 9 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 11, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 11 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 11, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 11 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận 12, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 12 TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận 12, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại quận 12 TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
04/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận Thủ Đức, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Thủ Đức TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận Thủ Đức, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Thủ Đức TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Q. Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
03/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận Bình Thạnh, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Bình Thạnh TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận Bình Thạnh, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Bình Thạnh TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
03/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận Gò Vấp, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Gò Vấp TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận Gò Vấp, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Gò Vấp TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Q. Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh
06/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận Phú Nhuận, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Phú Nhuận TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận Phú Nhuận, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Phú Nhuận TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Q. Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
06/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận Tân Phú, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Tân Phú TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận Tân Phú, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Tân Phú TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Q. Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh
06/10/2023

Phá dỡ nhà tại Quận Tân Bình, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Tân Bình TPHCM

Phá dỡ nhà tại Quận Tân Bình, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Tân Bình TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
06/10/2023

Phá dỡ nhà tại Nhà Bè, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Nhà Bè TPHCM

Phá dỡ nhà tại Nhà Bè, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Nhà Bè TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: H. Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
07/10/2023

Phá dỡ nhà tại huyện Hóc Môn, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Hóc Môn TPHCM

Phá dỡ nhà tại huyện Hóc Môn, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Hóc Môn TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: H. Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh
07/10/2023

Phá dỡ nhà tại huyện Củ Chi, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Củ Chi TPHCM

Phá dỡ nhà tại huyện Củ Chi, gọi 0868.3579.10, tháo dỡ nhà tại Củ Chi TPHCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: H. Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
07/10/2023

Phá dỡ nhà huyện Cần Giờ, gọi 0799.48.39.39 - phá dỡ bê tông công trình Cần Giờ HCM

Phá dỡ nhà huyện Cần Giờ, gọi 0799.48.39.39 - phá dỡ bê tông công trình Cần Giờ HCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: H. Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí Minh
26/08/2023

Phá dỡ nhà huyện Bình Chánh, gọi 0799.48.39.39 - phá dỡ bê tông công trình Bình Chánh HCM

Phá dỡ nhà huyện Bình Chánh, gọi 0799.48.39.39 - phá dỡ bê tông công trình Bình Chánh HCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: H. Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh
26/08/2023

Phá dỡ nhà quận Phú Nhuận, gọi 0799.48.39.39 - phá dỡ bê tông công trình quận Phú Nhuận HCM

Phá dỡ nhà quận Phú Nhuận, gọi 0799.48.39.39 - phá dỡ bê tông công trình quận Phú Nhuận HCM
Giá: Liên hệ
Địa điểm: Q. Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh
26/08/2023